About me

I have worked as an editorial cartoonist for the Oslo-based newspaper Dagsavisen since 1995.

Since 2007, I have done the illustrations for Nytt Norsk Tidsskrift, a magazine on politics, culture and science.

Visual commentary on politics and society are my main focus, but I do illustrations on a wide range of topics and for all kind of publications.  

I have worked on a variety of projects, such as cartoons, book covers, official publications, childrens' books, theatre back drops, numismatic design and character design

Some of the projects can be seen here:

Rim det har rablet for

or this: 

Debutantpris til Ulla hit og dit

I also do character design for an animated film still in development: 

Amundsen og Nobile

Design, anniversary coin for the Women’s suffrage centenary in Norway:

Norwegian anniversary 10 kroner coin

Engaged 2018 — 2021 as professor II in satirical illustration at Oslo National Academy of the Arts, Design Department.

The position is funded by the Fritt Ord Foundation.

 

Jeg har arbeidet som Dagsavisens kommentartegner siden 1995. 

Siden 2007 har jeg også vært illustratør for Nytt Norsk Tidsskrift, et magasin om politikk, kultur og vitenskap.

Kommentartegning til politikk og samfunnspørsmål er mitt hovedområde, men jeg illustrerer også andre emner, for alle slags utgivelser. 

Jeg har jobbet på mange ulike typer prosjekter, som tegneserier, bokomslag, statlige publikasjoner, barnebøker, tegninger til teaterdesign, design av jubileumsmynt og karakterdesign for animasjonsfilm.

Noen av prosjektene kan sees her:

Rim det har rablet for

Eller denne:

Debutantpris til Ulla hit og dit

For tiden holder jeg også på med karakterdesign for en helaftens animasjonsfilm under utvikling: 

Amundsen og Nobile

Design på jubileumsmynten for stemmerettsjubileet i Norge:

Norwegian anniversary 10 kroner coin

Fra 2018 — 2021 ansatt som professor II i satiretegning ved KHiO, avdeling Design.

Stillingen er finansiert av Stiftelsen Fritt Ord.